Sociální odpovědnost

Náš program společenské odpovědnosti

Aby se jim usmívali ..

Je více než být úspěšným obchodem, než jen dosahovat zisku. Je to také o vytváření skutečného dojmu a pozitivním dopadu na společnost.

Jako lídr v oblasti elektronického obchodování jsme také odpovědnou společností, která se snaží zajistit, aby nakupování online vedlo k africkým zemím udržitelný a sociální rozvoj.

Posílili jsme tento závazek vůči našim zaměstnancům, zákazníkům a partnerům. Stanovili jsme tedy procento zisků pro tento charitativní program a poskytli jsme příležitost našim zákazníkům účastnit se tohoto programu prostřednictvím darování ze stránky pokladny. 

Tyto příjmy budou použity v Africe na:

  • Podpora vzdělávání a vymýcení negramotnosti.
  • Přispět k eradikaci extrémní chudoby a hladu.
  • Podpora zdravotnictví snižováním dětské úmrtnosti a bojem proti chorobám.

Neváhejte přispět a podílet se na dosažení těchto ušlechtilých cílů darováním u pokladny.