Náš program společenské odpovědnosti

Aby se jim usmívali ..

Je více než být úspěšným obchodem, než jen dosahovat zisku. Je to také o vytváření skutečného dojmu a pozitivním dopadu na společnost.

Jako lídr v oblasti elektronického obchodování jsme také odpovědnou společností, která se snaží zajistit, aby nakupování online vedlo k africkým zemím udržitelný a sociální rozvoj.

Posílili jsme tento závazek vůči našim zaměstnancům, zákazníkům a partnerům a vyrobili jsme níže uvedené produkty k prodeji, v nichž budou příjmy z těchto produktů vynakládány v Africe na:

  • Podpora vzdělávání a vymýcení negramotnosti.
  • Přispět k eradikaci extrémní chudoby a hladu.
  • Podpora zdravotnictví snížením dětské úmrtnosti a bojem proti nemocem.

Zakoupením těchto produktů můžete přispět a podílet se na dosahování těchto vznešených cílů.